ANUNȚURI

Taxa ,,Salubrizare”

În atenţia locuitorilor oraşului Drochia, conform Deciziei Consiliului orăşenesc Drochia nr. 8/1 din 14.12.2018 Cu privire la aprobarea taxelor locale pe teritoriul orașului Drochia pentru anul 2020 , locuitorii oraşului sînt obligaţi să achite taxa pentru salubrizare care constituie 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat, înscris la adresa respectivă (copiii sub 18 ani nu achită).

Mijloacele financiare obţinute vor fi alocate pentru a îmbunătăţi salubrizarea locurilor publice, parcurilor orăşeneşti, monumentelor ş.a.

Taxa de salubrizare diferă de taxa pentru deşeurile menajere care se referă la locuinţele individuale.

Se scutesc de taxa pentru salubrizare:

persoanele de vîrstă pensionară;

invalizi de gradul I, II şi III;

Achitarea se va efectua la următorul cont bancar:

Beneficiar:

MF-TT Drochia

Codul IBAN:

MD24TRGDBE11442636010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar:
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

SA ,,Moldova-Agroindbank”:

Taxa pentru salubrizare

În atenţia locuitorilor oraşului Drochia!

Primăria oraşului Drochia Vă informează:

Contribuabilii care vor achita până la data de 30 iunie 2020 suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare, vor beneficia de o reducere în mărime de 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Achitarea se efectuiază la SA „Moldova-Agroindbank” cu prezentarea avizului şi buletinului de identitate .

Informaţii la telefonul: (252) 2-41-98, biroul nr. 7, etajul I, localul Primăriei oraşului Drochia – Serviciul de colectare a impozitelor, între orele 8.00 – 17.00, luni – vineri.

Invitație la inaugurarea pomului de Creciun

Inaugurarea Pomului de Creciun

Stimați locuitori ai orașului Drochia și oaspeții orașului, Vă invităm duminică, 15 decembrie 2019 la ora 15:30 la inaugurarea Pomului de Creciun

Back to top
0Shares