Dorohoi
Dorohoi

DECLARAŢIA PRIVIND COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ

ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI, JUDEŢUL BOTOŞANI, ROMÂNIA

ŞI PRIMĂRIA ORAŞULUI DROCHIA, RAIONUL DROCHIA, REPUBLICA MOLDOVA

       Primăria municipiului Dorohoi (România) şi Primăria oraşului Drochia (Republica Moldova), semnatare ale prezentei Declaraţii de parteneriat bilateral asupra cooperării transfrontaliere regionale şi denumite în continuare Părţi,

       Manifestând dorinţa iniţierii unei colaborări în vederea dezvoltării economice şi culturale,

       Considerând necesară activarea relaţiilor de colaborare transfrontalieră în cadrul teritoriilor administrativ-teritoriale mai sus menţionate,

       Iniţiind şi sprijinind programe şi proiecte comune de vecinătate şi dezvoltare transfrontalieră în scopul participării active a Părţilor la Programele regionale 2007 – 2013 România-Ucraina-Moldova,

       În spiritul Conveţiei cadru a Consiliului Europei,

au convenit asupra următoarelor aspecte:

       1. Iniţierea unor legături fructuoase pentru o dezvoltare regională durabilă prosperă. Domeniile parteneriatului: economie, transport, mediu, învăţămînt, sănătate publică, cultură, turism, infrastructură socială îmbunătăţirea sectorului agricol, administraţie publică.

       2. Identificarea şi promovarea cooperării transfrontaliere, atît la nivel regional cît şi local, facilitarea contactelor şi relaţiilor de colaborare între comunităţi, structuri publice, private, profesionale şi cetăţeni.

       3. Primăria municipiului Dorohoi îşi exprimă acordul privind asumarea responsabilităţii de partener principal în proiectele comune din cadrul Programelor regionale 2007 – 2013 România-Ucraina-Moldova.

       Declaraţia serveşte drept suport pentru iniţierea şi elaborarea unor proiecte de colaborare transfrontalieră, bi- şi trilaterală în cadrul Programelor regionale 2007 – 2013 România-Ucraina-Moldova, cu implicarea potenţialilor parteneri din România, Moldova şi Ucraina.

Back to top
0Shares