Pineto

Prin prezenta, Vă exprimăm sincere mulţumiri pentru nobila propunere de înfrăţire între oraşele Pineto, Italia şi Drochia, Republica Moldova. Suntem recunoscători pentru faptul că anume localitatea noastră a fost onorată de atenţia Dumneavoastră.

       Menirea oricărui primar este să identifice cele mai bune şi valoroase căi de soluţionare a problemelor stringente cu care se confruntă cetăţenii, acordînd votul de încredere la alegeri pentru un mandat de patru ani. Conştientizez responsabilitatea şi sunt la maxim interesat de îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei.

       Iniţierea unor legături fructuoase întru dezvoltarea relaţiilor durabile de cooperare şi colaborare în plan economic, cultural şi de ordin spiritual, este prioritară pentru noi. Tindem spre transformări şi modernizare la toate nivelele. Sperăm să devenim un oraş contemporan model, corespunzător standardelor europene, contribuind prin coloritul naţional moldovenesc, spiritul de patriotism şi dragoste de neam, la extinderea familiei de popoare a Uniunii Europene.

       În acest context de idei, în numele comunităţii pe care o reprezint, Vă asigur de sinceră voinţă şi acceptare a relaţiilor de înfrăţire între oraşe, cu toate consecinţele, inclusiv atragerea reciprocă a investiţiilor şi proiectelor în diverse domenii.

Back to top
0Shares