ANUNȚURI

Programul de revitalizare urbană pe anii 2020-2022

Se propune pentru consultări publice cu locuitorii orașului Drochia

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană” (2017 – 2019), implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice a Poloniei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Proiectul este cofinanțat în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone – Polishaid.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă [12.47 MB]

Ședința ordinară din 16 decembrie 2019

Ordinea de zi

 1. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020
 2. Cu  privire la stabilirea cotelor  pentru  impozitul  funciar  şi ale impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul Primăriei oraşului Drochia pe anul 2020
 3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 4. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2020 în prima lectură
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al  Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2020
 6. Cu privire la modificarea  bugetului aprobat pentru anul 2019 şi  repartizarea soldului mijloacelor financiare formate  la situaţia din 01.01. 2018
 7. Cu privire la aprobarea cadastrului fondului funciar pentru anul 2019 la situaţia 01.01.2020
 8. Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
  1. CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementere a programului „Bugetul Civic” în orașul Drochia
  1. Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE”
 10. Cu privire la aprobarea Proiectului zonelor de protecție sanitară a fântâtilor arteziene din orașul Drochia
 11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al primăriei oraşului Drochia
  1. Proiectul regulamentului intern al primăriei Drochia
 12. Cu privire la acceptul primirii  la evidenţa contabilă a Primăriei oraşului Drochia a unor bunuri
 13. Cu privire la aprobarea adaosului lunar la salariu  angajaților Secției de înverzire și salubrizare din cadrul primăriei orașului Drochia
 14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a oraşului Drochia
 15. Cu privire la reamplasrea bunurilor imobile cu menținerea configurației hotarelor terenului
 16. Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului  arendă a unor sectoare de teren  pentru a fi folosite în scopuri agricole
 17. Cu privire la schimbarea destinaţiei unei încăperi
 18. Cu privire la aprobarea procesului verbal de delimitare și a planului geometric a  terenului din domeniul public și privat al APL cu înregistrarea lui în Registrul Bunurilor Imobile
 19. Cu privire la operarea unor modificări în hotarele terenului
 20. Cu privire la amenajarea unei căi de acces

Proiecte de decizii

 1. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [40.79 KB]

2. Cu  privire la stabilirea cotelor  pentru  impozitul  funciar  şi ale impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul Primăriei oraşului Drochia pe anul 2020

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [31.90 KB]

3. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [15.31 KB]

4. Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Drochia pentru anul 2020 în prima lectură

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [23.39 KB]

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al  Primăriei oraşului Drochia pentru anul 2020

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

6. Cu privire la modificarea  bugetului aprobat pentru anul 2019 şi  repartizarea soldului mijloacelor financiare formate  la situaţia din 01.01. 2018

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [67.50 KB]

7. Cu privire la aprobarea cadastrului fondului funciar pentru anul 2019 la situaţia 01.01.2020

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [24.26 KB]

8. Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [18.58 KB]

8.1 CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [55.30 KB]

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de implementere a programului „Bugetul Civic” în orașul Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [48.11 KB]

9.1 Regulamentul cu privire  la mecanismul de  implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

10. Cu privire la aprobarea Proiectului zonelor de protecție sanitară a fântâtilor arteziene din orașul Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [48.05 KB]

11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al primăriei oraşului Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [47.70 KB]

11.1 Proiectul regulamentului intern al primăriei Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [61.32 KB]

12. Cu privire la acceptul primirii  la evidenţa contabilă a Primăriei oraşului Drochia a unor bunuri

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [16.58 KB]

13. Cu privire la aprobarea adaosului lunar la salariu  angajaților Secției de înverzire și salubrizare din cadrul primăriei orașului Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă a oraşului Drochia

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

15. Cu privire la reamplasrea bunurilor imobile cu menținerea configurației hotarelor terenului

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

16. Cu privire la iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului  arendă a unor sectoare de teren  pentru a fi folosite în scopuri agricole

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

17. Cu privire la schimbarea destinaţiei unei încăperi

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

18. Cu privire la aprobarea procesului verbal de delimitare și a planului geometric a  terenului din domeniul public și privat al APL cu înregistrarea lui în Registrul Bunurilor Imobile

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [21.95 KB]

19. Cu privire la operarea unor modificări în hotarele terenului

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [30.05 KB]

20. Cu privire la amenajarea unei căi de acces

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [15.59 KB]

Regulamentul cu privire la implementarea programului Bugetului inițiativelor civice

Implementarea programului ”Bugetul Civic” va contribui la creșterea gradului de implicare a cetățenilor orașului Drochia în procesul decizional, sporirea transparenței și activismului civic.

Bugetarea Participativă (BP) reprezintă o practică de democrație participativă în oraș prin care cetățenii se implică în decizii cu privire la modul în care sunt alocați banii publici. Bugetarea Participativă are drept scop transformarea relației cetățean-primărie, prin oferirea unei platforme prin intermediul căreia, cetățenii ar participa mai activ la procesul de administrare a orașului, pentru aceasta este necesară această practică.

Regulamentul cu privire la mecanismul de implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Drochia:

Invitație la inaugurarea pomului de Creciun

Inaugurarea Pomului de Creciun

Stimați locuitori ai orașului Drochia și oaspeții orașului, Vă invităm duminică, 15 decembrie 2019 la ora 15:30 la inaugurarea Pomului de Creciun

Raport al audierilor publice privind proiectul bugetului pentru anul 2020

Primăria oraşului continuă implimentarea activităţilor stabilite pentru comunicarea, participarea cetățenească și creșterea transparenței administrației publice locale .Organizarea audienţelor publice, este una din activităţi care are ca scop încurajarea participării locuitorilor în viaţa oraşului. Autorităţile publice locale utilizează audierile publice pentru a afla reacţiile şi opiniile cetăţenilor la un anumit subiect.
Audierea publică privitor proiectul bugetului pentru anul 2020, s-a desfășurat la data de 29 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc.
Comitetul organizatoric a cuprins următoarea componență:
– Nina CERETEU, primarul orașului –prezentarea proiectului bugetului;
– Victoria Alexeev, specialist planificare – formatorul ședinței;
– Adelina Porcescu – moderatorul audierilor ;
– Elena Parasca – responsabilă de mass-media și comunicare.
La audiere au fost prezenți funcționarii primăriei orașului, consilieri orășenești , funcționari din cadrul bibliotecii raionale precum și reprezentanți ai societății civile, în total 24 persoane.
În discursul său , doamna primar a prezentat sinteza veniturilor și cheltuielile bugetului conform clasificației funcționale, inclusiv taxele și impozitele prevăzute pentru 2020.Totodată, dumneaei a menționat că pentru anul 2020 este prevăzut ,în premieră, în bugetul local suma de 100 000 lei pentru bugetul civic.
Fiecare participant a avut posibilitatea să se expună asupra proiectului bugetului cît și să completeze Formularul de propuneri și sugestii.
Au luat cuvîntul 7 cetățeni și au completat formularul 6 participanți.
Propunerile expuse se regăsesc în lista de mai jos :
– amenajarea unei miniteren de sport în regiunea Lacului orășenesc și a unei zone de agrement;
– amenajarea zonei lacului și dotarea cu echipament acvatic;
– organizarea activității culturale”Ziua Victoriei” cu prilejul a 75 de ani de la finisarea a celui de-al II- lea Război Mondial;
– restabilirea cărărilor pietonale;
– restabilirea infrastructurii stradale;
– îmbunătățirea calității iluminării stradale din oraș , reglarea orarului și publicarea lui pe pagină web ;
– dotarea spațiilor publice cu camere și salarizarea unei persoane p/u monitorizarea camerelor din oraș cu scop de preîntîpinare a actelor de vandalism;
– construcția unui WC public în parcul central;
– aplanarea situației cu cîinii vagabonzi;

Propunerile expuse în cadrul audierilor publice vor fi examinate la ședința Consiliului Orășenesc.

Primăria orașului mulţumeşte tuturor participanţilor, sprijinul dumneavoasră în calitate de cetăţean activ al orașului Drochia, este important!

Back to top
0Shares