STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PERSONALULUI PRIMĂRIEI

            –  primar   –  1                               

            –  viceprimar    –  1

            –  secretar al Consiliului orăşenesc-  1

            –  jurist-  1

            –  specialist relaţii cu publicul –  1

            –  specialist reglementare funciară  –  1

            –  arhitect  –  0,5

            –  specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri-  1

            –  contabil-şef-   1

            –  contabil-şef-adjunct-  1

            –  specialist pentru planificare  –  1

            –  specialist recrutare şi încorporare-  1

            –  specialist probleme tineret-  1

            –  specialist percepere fiscală-  2

            –  secretar-dactilograf  –  1

            –  conducător-auto-1

            –  intendent –  0,5

            –  îngrijitoare de încăperi-  1

Back to top
0Shares